قائم مقام وزیر: تعداد رایزنان بازرگانی تا پایان سال به 15 نفر خواهد رسید

شبکه یک- 5 مرداد 98- 19:00 | کاهش 76 درصدی تعداد رایزنان بازرگانی؛ موضوعی که در فضای مجازی به ان پرداخته شده. حالا در “زمان پاسخگویی” به سراغ قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی رفتیم و پرسیدیم

پست بعدی

چرا در شرایط خاص اقتصاد کنونی رایزن بازرگانی در کشورهای همسایه نداریم

چ دسامبر 11 , 2019

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق