24 پروژه سرمایه گذاری وزارت صنعت و معدن

سخنگوی وزارت صنعت و معدن عراق از 24 پروژه صنعتی در سال جاری خبر داد. و وزیر صنعت و معدن نیز هفته گذشته در طی قرارداد نظامی و جنگی مربوط به قبل از2003 افزود که اجرای این قرار داد به سود سرمایه گذاران تسلیحات نظامی است و وزارت صنعت با تسهیل امور اداری بستر مناسبی را برای پذیرش سرمایه گذاران تدارک دیده .

همچنین شرکت العامه صنعت شکر هم با تهیه زمین کشاورزی مناسب برای کاشت چغندر قند در استان میسان نیز شروع به تولید شکر کرده است .

پست بعدی

امکان دریافت تخفیف برای هتل در بغداد تا ۳۰ درصد

پ اکتبر 22 , 2015
مطابق هماهنگیهای بعمل آمده با هتل منصور بغداد (توضیحات ذیل) این دفتر امکان دریافت ۲۰ تا ۳۰ درصد تخفیف با معرفی نامه کتبی را دارا میباشد. فلذا اعضای اتاقهای بازرگانی تجار، مشارکت کنندگان در نمایشگاهها و هیاتهای تجاری و بازاریابان میتوانند، اطلاعات افراد و ساعت ورود و خروج را طی […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق