موافقتنامه بازرگانی، اقتصادی، علمی و فنی لبنان با کشور ارمنستان (خلاصه عربی) موافقتنامه بازرگانی اقتصادی لبنان با کشور استرالیا (متن انگلیسی) موافقتنامه بازرگانی اقتصادی لبنان با کشور استرالیا (متن عربی) موافقتنامه بازرگانی اقتصادی لبنان با کشور استرالیا (خلاصه عربی) موافقتنامه بازرگانی اقتصادی لبنان با کشور آذربایجان (متن عربی) موافقتنامه بازرگانی […]

متن سرود ملی لبنان : كُلّنا لِلوَطَن للعلی للعلم ملئ عين الزّمن سيفنا والقلمسهلنا والجبل منبت للرجال قولنا والعمل فی سبيل الكمالكُلّنا لِلوَطَن للعلی للعلمكُلّنا لِلوَطَنشيخنا والفتی عند صوت الوطن أسد غاب متی ساورتنا الفتنشرقنا قلبه أبداً لبنان صانه ربه لمدی الأزمانكُلّنا لِلوَطَن للعلی للعلمكُلّنا لِلوَطَنبحره برّه دُرّة الشَرقين رِفدُهّ […]

2

برق لبنان انواع برق مصرفی زمان بدون برنامه 1 تا 4 ساعت که نصف روز نصف شب بعضی وقتها اصلا وجود ندارد قبلا بیروت کامل ضاحیه 8 ساعت به بالا بوده             قیمت هر کیلو وات حدود 5 سنت آمپری حداقل 5 آمپر، افزایش 5 آمپری هر آمپر 20$ در […]

قسمت پنجم مجموعه مستند لبنان، عروس مدیترانه؛ «فرصت‌های ناشناخته» 🔺معرفی فرصت‌های کم‌نظیر و ناشناخته صادرات به لبنان در گفتگو با رایزن بازرگانی جدید ایران در لبنان 🔹چرا ترکیه در سالهای مختلف بیش از ۲۰ تا ۴۰ برابر ایران به لبنان صادرات دارد؟ (صادرات ترکیه به لبنان در سال ۲۰۲۲ بنابر […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق