نرخ تبلیغات در عراق

نرخ تبليغات در روزنامه ها به سانتيمتر مربع

اطلاعات تماس

صفحه وسط

سیاه وسفید

صفحه اخر

رنگی

صفحه اول

رنگی

نام روزنامه

رديف

sabah@alsabaah.iq

3$

4$

5$

الصباح

1

009647901919290

2$

4$

5$

المدى

2

009647903502984

1$

2$

3$

المشرق

3

009647901567892

2.5$

5$

7.5$

الزمان

4

 

دلیل العراق التجاری

ردیف

نوع شرکت

A4صفحه کامل

لوگو پشت جلد

لوگو داخلی

1

شرکت محلی

600$

200$

 

2

شرکت خارجی

750$

250$

 

info@newiraqnet.net
اطلاعات تماس /009647902509400 /

 

کتاب زرد عراق

قيمت

مشخصات تبليغات

رديف

1000$

تبليغات یک صفحه کامل داخل کتاب

1

700$

تبلیغات نیم صفحه داخل کتاب

2

500$

تبلیغات یک جهارم صفحه داخل کتاب

3

20$

کادر آگهی

4

اطلاعات تماس / 7803032000-7508818120-7700457733-009647707189000

info@yellowpages-iraq.com

 

 

 

دليل العراق الدولي

قيمت

مشخصات تبليغات

رديف

950$

صفحه اول

1

850$

صفحه آخر

2

650$

صفحه داخلي كامل

3

350$

نيم صفحه داخلی

4

250$

یک چهارم صفحه

5

150$

کارت ویزیت

6

50$

کادر اگهی

7

950$

لوگو شرکت 12 سانتیمترمربع روی جلد اول

8

850$

لوگو شرکت 12 سانتیمترمربع روی جلد آخر

9

3500$

داخل جلد

10

3000$

داخل پشت جلد

11

2000$

صفحه مقوایی

12

اطلاعات تماس / بغداد 7810423008-009647711164294

اربیل-7807707703-009647704362152

info@ibd-iq.com

 

 

 

 

مجموعه الدليل

قيمت

مشخصات تبليغات

رديف

4000$

جلد اول

1

3000$

جلد اخر

2

2500$

داخل جلد اول

3

2000$

داخل جلد اخر

4

1500$

صفحه اول

5

1200$

صفحه اخر

6

2000$

230 gصفحه وسط

7

800$

صفحه هاي وسط

8

3000$

علامتهاي بازرگانی

9

اطلاعات تماس / اربيل -7501463139-7808222477-009647709855796

Aldalil2011@yahoo.com

 


Iraq net group

قيمت

مشخصات تبليغات

نوع اشتراک

رديف

 

600$

 

1500$

 

3600$


7200$

ايجاد يك صفحه در سايت وقرا دادن لينك ان در صفحه اول وبخش شركتهاي جديد

 

 

اشتراکهای

نقره ای

طلایی

پلاتینی

الماسی

1

ارسال ايميل تبليغات شركت به 52000الى 650000 ايميل

2

ايجاد پنجره در بورس بین المللی عراق از هشت کلمه و در صفحه اصلی سایت

3

ایجاد لوگو شرکت در ایمیلهای بازرگانی که ارسال می شود

4

ایجاد لوگو شرکت بصورت متحرک در صفحه اصلی

5

اطلاعات تماس / 7708840212-009647901417030

info@iraqinet.net

 

        نرخ اجاره تابلوهای تبلیغاتی در نقاط مختلف عراق

هزینه اجاره

اندازه

مکان

ردیف

یکسال

شش ماه

سه ماه

    یک ماه

17000$

10000$

6000$

2500$

14*5

اتوبان بصره,بغداد *****

1

15000$

8000$

5100$

2000$

14*5

اتوبان بصره,بغداد ****

2

12000$

6000$

3600$

1500$

14*5

اتوبان بصره,بغداد ***

3

17000$

10000$

6000$

2500$

14*5

ورودی عراق از کویت *****

4

15000$

8000$

5100$

2000$

25*3

کلیه پلهای اتوبان بصره بغداد *****

5

12000$

6000$

3600$

1500$

25*3

کلیه پلهای اتوبان بصره بغداد ****

6

12000$

6000$

3600$

1500$

14*5

اتوبان صفوان تا پل جهارم ***

7

15000$

8000$

5100$

2000$

6*2.5

داخل شهرهای عراق غیر از بغداد *****

8

12000$

6000$

3600$

1500$

6*2.5

داخل شهرهای عراق غیر از بغداد ****

9

17000$

10000$

6000$

2500$

6*2.5

ورودی شهرهای مقدس کربلا ونجف

10

15000$

8000$

5100$

2000$

6*2.5

جاده بصره,العماره, کوت, بغداد *****

11

12000$

6000$

3600$

1500$

6*2.5

جاده بصره,العماره, کوت, بغداد ****

12

15000$

8000$

5100$

2000$

14*5

بغداد , الرمادی *****

13

12000$

6000$

3600$

1500$

14*5

بغداد , الرمادی ****

14

15000$

8000$

5100$

2000$

14*5

بغدا د, مرز اردن سوریا *****

15

اطلاعات تماس / 009647801164133 ایمیل /     info@ale3laniah.com

پست بعدی

مناقصات 2013/12/19

ش دسامبر 21 , 2013
شناسه گروه مناقصه موضوع مناقصه  مهلت  قیمت خرید اسناد  ضمانت نامه بانکی  محل پروژه  13120408 نفت، گاز و پتروشیمی تهیه فرآورده های روغن گاز برای اداره برق 29/12/2013  —  1%     13120407 عمران و راه سازی احداث ساختمان اداره پروژه آب بصره 9/1/2014  205  1%     13120406 خدمات عمومی و […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق