مشخصات تخم مرغ خوراکی سفید وقهویی رنگ وزن هر کارتون 25 تا25.5 کیلوگرم باید باشد تعداد شانه ها 12 شانه درهر کارتون تاریخ تولید وانقضا مهر زده بروی هر تخم مرغ به میلادی کالای تخم مرغ باید ظرف 3 – 5 روز از تاریخ تولید به مرز برسد از مرز […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق