شرکت پالایشگاه واسط با بکارگیری مکانیسم جدید از توسعه تولید روغن موتور با کیفیت جهانی خبر داد، این شرکت ادعا میکند به تولید انواع مختلفی از روغن های با کیفیت که در بهترین آزمایشگاه های جهان آزمایش شده اند دست یافته است. رئیس واحد روغن موتور پالایشگاه شرکت واسط، مهندس […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق