شورای استانی انبار با همکاری کمیته سرمایه گذاری آن، در روز دوشنبه (27 مه) اعلام کرد که تحت برنامه توسعه سال 2013 خود، تعدادی مجوز سرمایه گذاری به شرکت های خارجی اعطا کرده است. مسئولان انبار گفتند که 17 مجوز سرمایه گذاری به شرکت هایی اعطا کرده اند تا […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق