ساختمان جدید دفتر بازرگانی جمهوری عراق در تهران، روز چهارشنبه اول خرداد ماه جاری افتتاح شد. به گزارش سایت خبری اتاق تهران، تمامی تجار و بازرگانان برای انجام امور بازرگانی و پروسه صدرو کالاهای صادراتی خود به کشور عراق از این پس باید به ساختمان جدید دفتر بازرگانی […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق