علوم هفتم فصل 11 تا 13

عزیز
به آزمون علوم هفتم فصل 11 تا 13 خوش آمدید

1. 

همه ی گزینه ها بافت اصلی محسوب می شوند بجز بافت .....

2. 

کدام گزینه به ترتیب اجزای لوله‌ی گوارش در پرندگان را به درستی نشان می‌دهد؟

3. 

کدام عضو بدن می تواند مقدار اضافی قند را به صورت گلیکوژن ذخیره کند؟

4. 

حجیم ترین بخش سلول جانوری کدام است؟

5. 

چند جمله زیر درست است؟
- به آمینو اسیدهایی که بدن ما می تواند بسازد آمینواسیدهای ضروری می گویند.
- بیشتر پروتئین های گیاهی همه‌ی آمینو اسیدهای ضروری را دارند.
- پروتئین های جدید درون سلول ها بوسیله
  دستگاه گلژی ساخته می شود.
- در پر پرندگان آمینواسید نیز وجود دارد.

6. 

کدام یک بافت پیوندی محسوب نمی شود؟

7. 

شکل مقابل مربوط به چه یاخته ای است؟

8. 

چین و پرزهای روده،کدام ویژگی در این اندام را به وجود آورده است؟

9. 

برای مشاهده‌ی بهتر یاخته ها،آنها را رنگ آمیزی می کنیم،هدف اصلی رنگ آمیزی یاخته ها ...............است

10. 

بیشتر آنزیم های روده باریک در ........... ساخته می‌شود

11. 

عبور مواد غذایی از لوله‌ی گوارش به خون را چه می‌گویند؟

12. 

ویتامینی که در پیشگیری از کم خونی نقش دارد و ماده معدنی که کمبود آن از عوامل کم خونی محسوب می شود،به ترتیب از راست به چپ کدامند؟

13. 

کدام یک از ویتامین های زیر،برای بینایی چشم لازم بوده و در کدام گروه از ویتامینها قرار دارد؟

14. 

وظیفه ی کدام یک از سلول ها به درستی بیان نشده است؟

15. 

وجود کدام یک از ویتامین های زیر در بدن،جذب کلسیم در استخوان ها را افزایش می دهد؟

16. 

اسید معده و پپسین،برای گوارش کدام ماده ی غذایی بکار می روند؟

17. 

وجود کدام ماده باعث افزایش حرکات روده بزرگ می شود؟

18. 

زایده آپاندیس در کدام سمت بدن دیده می‌شود و به کدام روده متصل است؟

19. 

یاخته های درخت سیب و یاخته های بدن موش در داشتن کدام اندامک با هم مشترک می باشند؟

20. 

در مورد سازمان بندی یاخته های بدن خودتان(انسان)،عبارت درست را انتخاب کنید؟


نام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

خام

چ مه 6 , 2020

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق