فصل: 91 - اشیاء صنعت ساعت‌سازی

 
نام شرکت
توضیحات

تجارت جواهرات ، عطرها و لوازم آرایشی

نام شرکت
توضیحات

تجارت جواهرات و لوازم آرایشی غیراصل

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق