فصل: 90 - آلات و دستگاههای دقیق دستگاههای طبی

 
نام شرکت
توضیحات

Wholesale of laboratory & hospital supplies

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of software,medical&laboratory&communicat.equip&clothes,cosmetics

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of medical & laboratory equipments for hospitals

نام شرکت
توضیحات

نوشیدنی ، تجهیزات پزشکی ، مواد اولیه برای رنگ ، چرخه ، رایانه و لوازم التحریر

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of medical & lab instruments,cultural toys & athletics sports

نام شرکت
توضیحات

تجارت لوازم ارتوپدی

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق