فصل: 84 - ماشین‌ آلات وسایل مکانیکی؛ اجزاء و قطعات آنها

 
نام شرکت
توضیحات

تجارت سیستم های نصب بهداشتی و گرمایش و سرمایش

نام شرکت
توضیحات

تجارت اقلام بهداشتی و تاسیسات ، نقاشی ها

نام شرکت
توضیحات

تجارت بهداشتی ، خنک کننده و گرمایش

نام شرکت
توضیحات

تجارت اقلام بهداشتی و سیستم های خورشیدی

نام شرکت
توضیحات

تجارت سیستم های انرژی خورشیدی و مواد ضد آب

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق