فصل: 81 - سایر فلزات معمولی

 
نام شرکت
توضیحات

تجارت ورق های آلومینیومی

نام شرکت
توضیحات

ساخت قالب های فلزی و ماشین های صنعتی برای پلاستیک

نام شرکت
توضیحات

تجارت ضایعات فلزی

نام شرکت
توضیحات

معاملات آلومینیوم و کافه ها و برگه های ضد زنگ

نام شرکت
توضیحات

تجارت کارتن و کاغذ و پلاستیک استفاده شده

نام شرکت
توضیحات

تجارت پیش نویس های تهویه

نام شرکت
توضیحات

ساخت ایستگاه های فلزی و قوطی های پلاستیکی

نام شرکت
توضیحات

عمده فروشی آهن فلزی و صنعتی

نام شرکت
توضیحات

تجارت ضایعات فلزی

نام شرکت
توضیحات

تجارت مصالح ساختمانی

نام شرکت
توضیحات

تولید محصولات ساینده

نام شرکت
توضیحات

تجارت ورق های فلزی

نام شرکت
توضیحات

تجارت ضایعات فلزی

نام شرکت
توضیحات

تجارت ورق های فلزی

نام شرکت
توضیحات

تجارت مقالات بهداشتی

نام شرکت
توضیحات

تجارت سنگ های بتون و میله های آهنی

نام شرکت
توضیحات

تجارت تابلوهای فلزی

نام شرکت
توضیحات

ساخت ساختار فلزی و آهنگری

نام شرکت
توضیحات

ساخت ماشین آلات صنعتی و ترشی

نام شرکت
توضیحات

خدمات مهندسی عمران و کارخانه آهنگری ری

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق