فصل: 61 - لباس و متفرعات لباس، کشباف یا قلاب‌باف

 
نام شرکت
توضیحات

Trading of men’s & military clothes

نام شرکت
توضیحات

تجارت لباس ، جواهرات ، عطر ، ساعت ، مبلمان ، آشپزخانه و وسایل نقره ای

نام شرکت
توضیحات

تجارت لباس ، هدایا ، وسایل آشپزخانه و کفش

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق