فصل: 47 - خمیر چوب و سلولزی

 
نام شرکت
شرح فعالیتها

پیمانکاری و کار بتونی و خاکبرداری و کلیه کارهای ساختمانی

نام شرکت
شرح فعالیتها

چاپ

نام شرکت
شرح فعالیتها

تجارت عمومی

نام شرکت
شرح فعالیتها

توزیع روزنامه ها و مجلات

نام شرکت
شرح فعالیتها

توزیع روزنامه ها و نشریات

نام شرکت
نام شرکت
شرح فعالیتها

ساخت لوازم آرایشی/عمده فروشی ابزار و لوازم التحریر دندانپزشکی

نام شرکت
نام شرکت
شرح فعالیتها

متها فna ahnaة وتقطiii وتهيبييبيت ويلكرتون المستيملة فi alكtabbة والطباعة.

نام شرکت
شرح فعالیتها

چaپ و مقدس

نام شرکت
شرح فعالیتها

تتيع وتكويل الورق – الكرهرت –

نام شرکت
شرح فعالیتها

داتارتهههههههههههههههههههههههههههههههههی

نام شرکت
شرح فعالیتها

ورق تاليت – مظمار

نام شرکت
شرح فعالیتها

تولید و پزی غلات و ادویه جات ترشی جات

نام شرکت
شرح فعالیتها

قص وطى المحاریم الورقحیه

نام شرکت
شرح فعالیتها

اعادة تادویر الورق والبلاههههههههههههه

نام شرکت
شرح فعالیتها

tatiii و wherق وكرتون وصna ‘

نام شرکت
شرح فعالیتها

چاپ کاغذهای هدیه و بسته بندی ، کیف و جعبه کارت و کارتن ، آداب و رسوم

نام شرکت
شرح فعالیتها

تعمعب

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق