فصل: 33 - روغن‌های اسانسی، عطر و فرآورده‌های آرایشی

 
نام شرکت
توضیحات

تولید عطر ، شامپو و کرم اصلاح

نام شرکت
توضیحات

تجارت مواد چسب و مواد شوینده

نام شرکت
توضیحات

تجارت عطر

نام شرکت
توضیحات

تولید کود و محصولات شیمیایی

نام شرکت
توضیحات

تجارت عطر و لوازم آرایشی

نام شرکت
توضیحات

تجارت لوازم آرایشی

نام شرکت
توضیحات

تجارت شامپو و مواد شوینده و اسباب بازی و لوازم آرایشی

نام شرکت
توضیحات

تجارت لوازم آرایشی

نام شرکت
توضیحات

تجارت لوازم آرایشی

نام شرکت
توضیحات

تولید محصولات آرایشی

نام شرکت
توضیحات

ساخت مواد آرایشی

نام شرکت
توضیحات

تجارت لوازم آرایشی

نام شرکت
توضیحات

تولید شامپو ، عطرها و لوازم آرایشی

نام شرکت
توضیحات

تولید عطر ، مواد آرایشی و کرم و مواد شوینده

نام شرکت
توضیحات

تولید محصولات آرایشی دارویی

نام شرکت
توضیحات

تولید محصولات آرایشی

نام شرکت
توضیحات

تجارت لوازم آرایشی

نام شرکت
توضیحات

تولید شامپو ، لوازم آرایشی ، مواد شوینده و نرم کننده

نام شرکت
توضیحات

تجارت محصولات آرایشی

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق