فصل: 33 - روغن‌های اسانسی، عطر و فرآورده‌های آرایشی

 
نام شرکت
توضیحات

فروش خرده فروشی عطرهای شامپو و لوازم آرایشی

نام شرکت
توضیحات

ساخت لوازم آرایشی و شامپو

نام شرکت
توضیحات

تجارت لوازم آرایشی

نام شرکت
توضیحات

تجارت مواد شوینده

نام شرکت
توضیحات

تجارت محصولات آرایشی

نام شرکت
توضیحات

تولید مواد شوینده و شامپو

نام شرکت
توضیحات

تولید صابون و مشتقات آن

نام شرکت
توضیحات

تولید کود و محصولات شیمیایی

نام شرکت
توضیحات

شامپو ، روغن دریایی و عطرها

نام شرکت
توضیحات

عطر و لوازم آرایشی شامپو فروش خرده فروشی

نام شرکت
توضیحات

تجارت عطر

نام شرکت
توضیحات

تجارت لوازم آرایشی

نام شرکت
توضیحات

تولید شامپو ، عطرها و مواد شوینده

نام شرکت
توضیحات

تجارت عطر و لوازم آرایشی

نام شرکت
توضیحات

تجارت شامپو ، عطر و لوازم آرایشی

نام شرکت
توضیحات

تجارت مواد چسب و مواد شوینده

نام شرکت
توضیحات

ساخت مواد آرایشی ، شامپو و صابون

نام شرکت
توضیحات

لباس خانمها ، لوازم آرایشی ، داروها ، ساعتها ، قلم ها و لوازم اداری

نام شرکت
توضیحات

تجارت محصولات آرایشی

نام شرکت
توضیحات

تولید شامپو ، عطرها و لوازم آرایشی

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق