فصل: 32 -رنگ

 
نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت جوهر چاپ

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

ساخت رنگ

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

ساخت رنگ

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت رنگ

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

ساخت رنگ و جوهرهای صنعتی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت رنگ

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

ساخت رنگ و بتونه برای اتومبیل

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت رنگ

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

ساخت بتونه و رنگ

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت رنگ

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت رنگ

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت ثابت و جوهر برای چاپ

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

ساخت رنگ و محصولات ضد آب

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت رنگ

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت چاپگرها و جوهر

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت رنگ

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت نشریات و جوهرها

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت رنگ

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت مواد چاپی و قطعات یدکی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت مواد اولیه برای تولید پلاستیک و رنگرزی

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق