فصل: 30 - محصولات دارویی

 
نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

بسته بندی و بسته بندی مواد شوینده

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

داروخانه

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت محصولات پزشکی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت محصولات پزشکی

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق