فصل: 30 - محصولات دارویی

 
نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

داروخانه

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

بسته بندی و بسته بندی مواد شوینده

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت محصولات پزشکی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت محصولات پزشکی

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق