فصل: 22 - نوشابه‌ها و سركه

 
نام شرکت
توضیحات

مانو از alco.drinks ، الکل ، سرکه ، گل و گلاب

نام شرکت
توضیحات

ساخت Arrack ، نوشیدنی ها و عمده فروشی نوشیدنی ها

نام شرکت
توضیحات

تولید نوشیدنی های مقطر

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق