فصل: 04 - لبنیات، تخم مرغ و عسل

 
نام شرکت
توضیحات

تجارت عسل ، محصولات مغذی تکمیلی و شامپو

نام شرکت
توضیحات

تجارت عسل و گیاهان

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق