فصل: طلا و زیورآلات

 
نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manufacture of jewellery & precious stones

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of jewelry

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Cutting of precious stones & metals

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تولید برنج و نقره ای

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت مواد غذایی ، لوازم التحریر ، اسباب بازی ، شامپو و لوازم آرایشی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

ساخت جواهرات و مجموعه ای از سنگهای قیمتی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

ساخت جواهرات

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت جواهرات

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

ساخت جواهرات و مجموعه ای از سنگهای قیمتی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

ساخت جواهرات

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

ساخت جواهرات

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

ساخت جواهرات و سنگهای قیمتی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

ساخت جعبه های جواهرات

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

ساخت جواهرات و سنگهای قیمتی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Jewellery Industry

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manufacture of jewelry

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

ساخت جواهرات

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of jewelry

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of jewellery & watches

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manufacture of jewelry & assorting of precious stones

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق