فصل: تبلیغات

 
نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Design of publicity prints

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

TV broadcast services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Advertising,printing&designing services-Trading of advertising stands&items

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Advertising services

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق