تیزر| مجموعه مستند «لبنان، عروس مدیترانه» ♦️جدیدترین سفرنامه برون‌مرزی #ثریا در سفر به #لبنان و #سوریه 🔹از فرصت‌های اقتصادی و فرهنگی تعامل با لبنان تا لایه‌های اجتماعی مقاومت در سرزمین سدر و زیتون 🔸از بیروت تا صیدا و صور و از هرمل و بعلبک تا ناقوره، بنت جبیل و مارون […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق