بقاع در روزگار باستان این جلگه )بقاع) را “کویله سیریا” یا “سوریه مجوّف” می‌خواندند و به نظر مورخان مسلمان ، نام بقاع‌العزیزی از نام العزیز، پسر صلاح‌الدّین ایوبی، گرفته شده و به گفته برخی از محققان امروزی با نام خدای باستانی این سرزمین ، آزیزوس ، نسبتی دارد. […]

8 مقدمه لبنان در زمینه تکنولوژی و نوآوری، دارای سابقه طولانی و موفقی در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا است. علیرغم مشکلات اقتصادی و آشفتگی های سیاسی لبنان، زیست بوم فناوری و نوآوری این کشور موجب رشد بخش های علمی، آموزشی، پزشکی، دارویی، صنعتی، کشاورزی و محیط زیست شده […]

شیر خشک/ شیر غلیظ/ شیر غلیظ شیرین/ شير فرادما (uht) مشروط بر اینکه شیر (انواع فوق الذکر) در همان کارخانه در کشور مبدا تولید و بسته بندی شود و به شرط ثبت کارخانه در وزارت کشاورزی – اداره دامپزشکی. توضیح: کارخانه تولیدکننده و بسته بندی کننده بایستی یکی و در […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق