معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به‌منظور کاهش وابستگی آزمایشگاه‌های داخلی به تجهیزات و مواد وارداتی و همچنین استفاده از توانمندی‌های داخلی و حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان درزمینه ساخت تجهیزات و تولید مواد آزمایشگاهی، اقدام به برگزاری نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت نموده است.

نمایشگاه عرضه مستقیم مواد غذایی در لبنان با حضور 820 شرکت کوچک و متوسط با حمایت جهاد سازندگی لبنان برگزار شد. ملاحظات: تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و مواد غذایی و صنایع دستی کالاهای خود را جهت فروش مستقیم در این بازارچه ارائه کردند. در کنار این بازارچه که با حمایت مستقیم […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق