اینجانب در معیت جناب آقای نجفی، سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در عمان، در روز دوشنبه مورخ 17/3/1400 از میدان مرکزی میوه و تره بار شهر مسقط بازدید به عمل آورده که طی گفتگو با تجار ایرانی، یکی از مشکلات مطرح شده، عدم امکان ورود کامیون های ایرانی به گمرک […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق