علا عبدالحسین رئیس کمیسیون سرمایه گذاری استان بصره اعلام کرد که با همکاری مشترک با  استانداری و مقامات ذیربط روند آماده سازی دو و نیم میلیون جریب برای ایجاد پروژه های کشاورزی در این منطقه وجود دارد.عبدالحسین طی یک نشست خبری جزئیات جدیدی از واقعیت سرمایه گذاری در استانداری و […]

به گفته کارشناسان عراق با توجه به داشتن معادن مختلف نیازمند تقویت اقتصاد خود در بخش خدمات فلزات در کنار صنعت نفت و سایر صنایع می باشد. این در حالی است که تنها منبع درآمدزایی کشور صنعت نفت محسوب می شود. تاریخ: 16/04/2015 منبع: شبکه الصباح تحلیل رایزن بازرگانی: وزارت […]

5

کتاب راهنمای شرکتهای تولیدی صنعتی و معدنی عراق و فرصتهای سرمایه گذاری و مشارکت با آنها با توجه به اینکه بیش از 70 درصد از صنایع عراق تحت پوشش دولت و وزارت صنایع و معادن عراق قرار دارد. این کتاب که اطلاعات تماس، حوزه فعالیت، تولیدات و نیازهای شرکتهای تحت […]

کتاب راهنمای شرکتهای تولیدی صنعتی و معدنی عراق و فرصتهای سرمایه گذاری و مشارکت با آنها با توجه به اینکه بیش از 70 درصد از صنایع عراق تحت پوشش دولت و وزارت صنایع و معادن عراق قرار دارد. این کتاب که اطلاعات تماس، حوزه فعالیت، تولیدات و نیازهای شرکتهای تحت […]

مدیرعامل شرکت مهندسی توسعه سایپا گفت : همزمان با اغاز فعالیت سایت خودروسازی سایپا در اسکندریه عراق ، روزانه 85 دستگاه سایپا 132 در این کشور تولید می شود. به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ؛ ناصر ترابی افزود : در این سایت دو خط مستقل برای تولید محصولات روز […]

هدف این راهنما معرفی فرصت های موجود در عراق امروز و ارائه پیشنهادهای موجود برای زمینه های سرمایه گذاری در این کشور می باشد. برخی از عناوین این راهنما به ترتیب به شرح ذیل می باشد: مزایا، تضمین ها، معافیت ها و استثناهای سخاوتمندانه در قانون سرمایه گذاری نقش بخش […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق