به گزارش مرکز تحلیل و ارتباطات اصلاحات اقتصادی صادرات در بخش غیر نفتی 316.7 میلیون دلار یا 30.5 درصد نسبت به مدت مشابه در سال 2020 افزایش یافته است. در هفت ماه نخست امسال صادرات آذربایجان بالغ بر 11.4 میلیارد دلار و در بخش غیر نفتی 1.4 میلیارد دلار بوده […]

اولین جلسه معارفه با معاون رییس ask جناب آقای ووگار کنفدراسیون صاحب کاران آذربایجان که بسیار مهمتر از اتاق بازرگانی می باشد در تاریخ 20/3/1400 برگزار گردید . که عکسهای آن به پیوست می باشد.با طرح موضوع از طریق تیم اقتصادی و رایزن، موضوع بازسازی قره باغ در دیدار جناب […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق