تحلیل آمار تجارت جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در فروردین 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل

همانطوریکه در جدول 3 مشاهده می فرمایید ارزش صادرات ج.ا.ایران به فدراسیون روسیه در ماه فروردین نسبت به دوره مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی 32 درصد و از لحاظ ارزشی 45 درصد کاهش یافته است.

دلیل کاهش:

با توجه به جنگ فدارسیون روسیه و اوکراین و اعمال تحریم های جهانی علیه فدراسیون روسیه شاهد کاهش ارزش روبل در برابر ارزهای جهانی بودیم که در دهم مارس نرخ برابری یورو در برابر روبل به 150 رسید که نسبت به نرخ برابری روزهای قبل از جنگ که تقریباً 88 بود شاهد کاهش ارزش روبل به صورت بی سابقه ای بودیم.

این وضعیت واردات کنندگان محصولات کشاورزی از ایران را دچار مشکل نمود و تجار در ارسال محموله های بعدی خود تعلل نمودند، از یک سوی هم دولت اجازه افزایش قیمت کالاهای وارداتی را نمی داد و هم بازار کشش گران کردن کالاها را به میزان بیش از 30-40 را نداشت فلذا بازار به حالت رکود درآمد.

پیش بینی وضعیت بازار در دو ماه اردیبهشت و خرداد: با توجه به بازگشت ارزش روبل در برابر سایر ارزها در ماه گذشته و تقویت آن به نرخ بیش از نرخ قبل از وقوع جنگ پیش بینی می شود که در دو ماه اردیبهشت و خرداد شاهد افزایش صادرات محصولات کشاورزی باشیم.

جدول 3: مهمترين
بازارهاي
هدف
كالا
طي
يك
ماهه 1401 و
مقايسه
با
مدت
مشابه
سال
قبل (صادرات)

ارزش: ميليون
دلار
وزن : هزار
تن

درصد تغییرات

فروردین 1400

فروردین 1401

کشور

رتبه

وزن

ارزش

وزن

ارزش

سهم ارزشی

وزن

ارزش

32-

45-

98

41

0.6

67

22

فدراسیون روسیه

15

همانطوریکه در جدول 10 مشاهده می فرمایید ارزش واردات ج.ا.ایران به فدراسیون روسیه در ماه فروردین نسبت به دوره مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی 39 درصد افزایش داشته و از لحاظ ارزشی 19- درصد کاهش یافته است.

دلیل تغییرات:

با توجه به توضیحات صدرالاشاره در ماه فروردین کاهش قیمت روبل در بازار و عدم افزایش قیمت محصولات در کوتاه مدت در بازار داخلی سبب ارزان تمام شدن کالاهای صادراتی شد و بالطبع واردات کننده ایرانی با تجارت پرسودی نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته است و توانسته است با پرداخت کمتری جنس بیشتری خریداری کند.

پیش بینی وضعیت بازار در دو ماه اردیبهشت و خرداد: با توجه به بازگشت ارزش روبل در برابر سایر ارزها در ماه گذشته و تقویت آن به نرخ بیش از نرخ قبل از وقوع جنگ پیش بینی می شود که در دو ماه اردیبهشت و خرداد شاهد واردات کمتری نسبت در مقایسه با ارزش کالا باشیم به دیگر سخن تاجر وارد کنننده کالا از روسیه با توجه به دو مولفه گران شدن بیش از حد غلات و دانه های روغنی و روغن خام از یک سو و تقویت روبل در برابر ارزهای خارجی می بایست برای خرید همان میزان وزنی کالا در دوره مشابه سال گذشته بیش از 50 درصد بیشتر پرداخت نماید.

جدول
10: مهمترين
مبادي
واردات
طي
يك
ماهه 1401 و
مقايسه
با
مدت
مشابه
سال
قبل

ارزش: ميليون
دلار
وزن : هزار
تن

درصد تغییرات

فروردین 1400

فروردین 1401

کشور

رتبه

وزن

ارزش

وزن

ارزش

سهم ارزشی

وزن

ارزش

39

19-

175

132

3.8

243

108

فدراسیون روسیه

6

پست بعدی

اخبار تجاری و اقتصادی عراق در هفته دوم خرداد 1401

د ژوئن 6 , 2022
دبیرخانه شورای وزیران: دو شرکت چینی در حال ساخت هزار مدرسه هستند به عنوان بخشی از توافق با شرکت های چینی برای ساخت 8000 مدرسه نمونه در سراسر کشور، و طی سه سال، دو شرکت چینی ساخت 1000 مدرسه را آغاز کرده اند.حیدر مجید سخنگوی رسمی دبیرخانه شورای وزیران گفت: […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق