پرسش و پاسخ

c Expand All C Collapse All

مقررات (1)

نحوه اخذ اقامت در لبنان در لینک زیر قابل مشاهده است

Categories: اقامت, مقررات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اقامت (1)

نحوه اخذ اقامت در لبنان در لینک زیر قابل مشاهده است

Categories: اقامت, مقررات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

صادرات (1)

جهش صادراتی ایران به لبنان در سال 2022 و 2.5 برابر شده صادرات در این سال، نشان دهنده افزایش آشنایی تجار لبنانی با محصولات ایران و تمایل بیشتر برای خرید کالاهای ایرانی است.

صادرات ایران به لبنان طی ۲۰ سال گذشته به طور متوسط کمتر از ۲۴ میلیون دلار بوده و در سال ۲۰۲۲ با دستیابی به حدود ۱۱۲ میلیون دلار به بالاترین رقم در طی این سال‌ها رسیده است و نسبت به سال ۲۰۲۱ که حدود ۴۴ میلیون دلار بوده افزایش ۲,۵ برابری را نشان می‌دهد. 

این مقدار صادرات تا کنون سابقه نداشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آمار صادرات (1)

جهش صادراتی ایران به لبنان در سال 2022 و 2.5 برابر شده صادرات در این سال، نشان دهنده افزایش آشنایی تجار لبنانی با محصولات ایران و تمایل بیشتر برای خرید کالاهای ایرانی است.

صادرات ایران به لبنان طی ۲۰ سال گذشته به طور متوسط کمتر از ۲۴ میلیون دلار بوده و در سال ۲۰۲۲ با دستیابی به حدود ۱۱۲ میلیون دلار به بالاترین رقم در طی این سال‌ها رسیده است و نسبت به سال ۲۰۲۱ که حدود ۴۴ میلیون دلار بوده افزایش ۲,۵ برابری را نشان می‌دهد. 

این مقدار صادرات تا کنون سابقه نداشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

c Expand All C Collapse All

مقررات (1)

نحوه اخذ اقامت در لبنان در لینک زیر قابل مشاهده است

Categories: اقامت, مقررات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اقامت (1)

نحوه اخذ اقامت در لبنان در لینک زیر قابل مشاهده است

Categories: اقامت, مقررات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

صادرات (1)

جهش صادراتی ایران به لبنان در سال 2022 و 2.5 برابر شده صادرات در این سال، نشان دهنده افزایش آشنایی تجار لبنانی با محصولات ایران و تمایل بیشتر برای خرید کالاهای ایرانی است.

صادرات ایران به لبنان طی ۲۰ سال گذشته به طور متوسط کمتر از ۲۴ میلیون دلار بوده و در سال ۲۰۲۲ با دستیابی به حدود ۱۱۲ میلیون دلار به بالاترین رقم در طی این سال‌ها رسیده است و نسبت به سال ۲۰۲۱ که حدود ۴۴ میلیون دلار بوده افزایش ۲,۵ برابری را نشان می‌دهد. 

این مقدار صادرات تا کنون سابقه نداشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آمار صادرات (1)

جهش صادراتی ایران به لبنان در سال 2022 و 2.5 برابر شده صادرات در این سال، نشان دهنده افزایش آشنایی تجار لبنانی با محصولات ایران و تمایل بیشتر برای خرید کالاهای ایرانی است.

صادرات ایران به لبنان طی ۲۰ سال گذشته به طور متوسط کمتر از ۲۴ میلیون دلار بوده و در سال ۲۰۲۲ با دستیابی به حدود ۱۱۲ میلیون دلار به بالاترین رقم در طی این سال‌ها رسیده است و نسبت به سال ۲۰۲۱ که حدود ۴۴ میلیون دلار بوده افزایش ۲,۵ برابری را نشان می‌دهد. 

این مقدار صادرات تا کنون سابقه نداشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق