دسته بندی های ارشیو: خصوصیات کلی

فصل اول: محیط سیاسی و قانونی

در این فصل محیط سیاسی و محیط قانونی کشور عراق به صورت مجزا مورد بررسی قرار می­گیرد. در بخش محیط سیاسی تاریخچه، نوع حکومت، میزان ریسک سیاسی و میزان تاثیر افراد و گروه­های بانفوذ سیاسی در فعالیتهای اقتصادی و تجاری مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش محیط قانونی نیز نظام قانونگذاری، حقوقی و قضایی، قانون اساسی، قوانین مالکیت، مالکیت […]

ادامه مطلب

قطار شتابان توسعه در افلیم کردستان عراق؛

کردستان؛ آرامش و رشد اقتصادی پایدار اقلیم کردستان عراق: اگر صدای انفجار بمب به گوش نرسید، اگر در خیابان ایست بازرسی وجود نداشت، اگر احساس امنیت و آرامش کردید و با مردمی قانونمند روبرو شدید، شک نکنید که در اقلیم کردستان عراق هستید. متعجب نشوید اگر سربازان انگشتهایشان بر ماشه تفنگ ها نشانه نرفته است، زیرا اقلیم کردستان به مانند […]

ادامه مطلب

بحران برق در عراق از توسعه صنعتی عراق جلوگیری میکند

مردم بغداد به ازای هر ۲ ساعت برق ۴ ساعت را بدون برق میگذرانند و یا از ژنراتورهای محلی برق خریداری میکنند و برای آن هر آمپر حدو۱۰ هزار دینار پرداخت میکنند و اگر بخواهند شب هم به همین منوال برق داشته باشند باید هزینه مضاعفی متقبل شوند. سر جمع هزینه ماهانه یک خانوار با برق شبانه روزی بدون توانایی […]

ادامه مطلب