دسته بندی های ارشیو: مراقبت های عقد قرارداد

لزوم تسویه حساب مالیاتی شرکتهایی خارجی که در عراق با دولت قرارداد دارند

وزارت خارجه عراق طی نامه ای (تصویر فوق)، از نمایندگی های سیاسی در عراق خواسته است به شرکتهای متبوع اطلاع دهند نسبت به تسویه حساب مالیاتی قراردادهای منعقده با دولت عراق اقدام نمایند

ادامه مطلب

خبر فوری الزامی شدن مجدد گواهی انطباق برای مواد غذایی برای صادرات به عراق

با توجه به ابلاغ وزارت بهداشت عراق به مرزهای جنوبی مورخ ۱۸/۱۱/۲۰۱۴، دریافت گواهی انطباق و بازرسی بهداشتی کالا در مزرها مجددا الزامی گردیده و علت آن عدم رعایت کیفیت بهداشتی کالاها توسط صادرکنندگان عنوان شده است. خواهشمند است نسبت به اطلاع رسانی جهت عدم ارسال محموله های صادراتی مواد غذایی به مرزها عنایت لازم مبذول فرمایند تا منجر به […]

ادامه مطلب