دسته بندی های ارشیو: خدمات سفارت

وظایف شعبه سازمان توسعه تجارت ایران و رایزن بازرگانی در عراق

اطلاع رسانی به صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی و واردکنندگان بالقوه کالا و خدمات از ایران در سایت دفتر. ارسال مناقصه های ذیربط برای صادرکنندگان یا تولید کنندگان ایرانی درگروه اطلاع رسانی با عضویت رایگان عموم . معرفی کانالهای تبلیغ کالاها و خدمات صادراتی ایران و ارائه نظرات مشورتی در این زمینه به صادرکنندگان ایرانی . تسهیل مسافرت هیأت های […]

ادامه مطلب