دسته بندی های ارشیو: خدمات سازمان توسعه تجارت

بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی

در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسعه صادرات غیر نفتی سال ۱۳۹۵ در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی «برنامه‌های حمایتی، صیانتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور» از محل اعتبارات مصوب جهت اجرا توسط سازمان توسعه تجارت ایران به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد تا صادرکنندگان کالا و خدمات به […]

ادامه مطلب

خدمات رایزن بازرگانی به شرکتهای خدمات فنی و مهندسی

کمیته ماده (۱۹) آیین نامه اجرایی حمایت های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی )شماره‌ : .۵۹۳۳۹ت‌۲۷۲۱۳ک تاریخ : ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۳( این کمیته متشکل از نمایندگان سازمان توسعه تجارت ایران (مسئول)، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(معاونت راهبردی ریاست جمهوری)، بانک مرکزی ، وزارتخانه های نیرو، فنآوری اطلاعات، مسکن وشهرسازی و انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران درخصوص مسائل […]

ادامه مطلب

وظایف شعبه سازمان توسعه تجارت ایران و رایزن بازرگانی در عراق

اطلاع رسانی به صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی و واردکنندگان بالقوه کالا و خدمات از ایران در سایت دفتر. ارسال مناقصه های ذیربط برای صادرکنندگان یا تولید کنندگان ایرانی درگروه اطلاع رسانی با عضویت رایگان عموم . معرفی کانالهای تبلیغ کالاها و خدمات صادراتی ایران و ارائه نظرات مشورتی در این زمینه به صادرکنندگان ایرانی . تسهیل مسافرت هیأت های […]

ادامه مطلب