راهنمای اتاق بازرگانی کربلا

برای دانلود راهنمای اتاق بازرگانی کربلا کلیک کنید

اتاقهای بازرگانی عراق، فعالیتها و لیست اعضای خود را هر چند سال یکبار به صورت کتاب به چاپ میرسانند، تا علاوه بر اطلاع رسانی فعالیتهای خود، اعضای خود را به سایر اتاقها و کشورها معرفی نمایند