بازدید از نمایشگاه پزشکی و ملاقات با مدیر عامل نمایشگاه وخدمات تجاری عراق

i.iran@iran.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست بعدی

بازدید سفیر ایران در عراق و دبیرستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق از نمایشگاه پزشکی و ملاقات با وزیر بهداشت عراق

س دسامبر 2 , 2014
Share on Facebook Tweet it Email Pin it http://dmr.ir/762/#MTIwMjE0XzA4MDB Pin it http://dmr.ir/762/#MTIwMjE0XzA4MDB Pin it http://dmr.ir/762/#MTIwMjE0XzA4MDB Pin it http://dmr.ir/762/#MTIwMjE0XzA4MDB

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق