رضازاده

پست بعدی

آمار صادرات ایران به عراق طی یازده ماهه 1392

ش مارس 1 , 2014
Share on Facebook Tweet it Email تعرفه شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 7,507,103,413 13,497,787,038,721 543,930,604 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 774,765,502 4,125,973,827,464 165,802,667 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق