مناقصات 2013/12/19

شناسه

گروه مناقصه

موضوع مناقصه 

مهلت 

قیمت خرید اسناد 

ضمانت نامه بانکی 

محل پروژه 

13120408

نفت، گاز و پتروشیمی

تهیه فرآورده های روغن گاز برای اداره برق

29/12/2013 

 

1% 

  

13120407

عمران و راه سازی

احداث ساختمان اداره پروژه آب بصره

9/1/2014 

205 

1% 

  

13120406

خدمات عمومی و حرفه ای

حفاظت و کنترل خطوط راه آهن

15/1/2014 

125 

1% 

  

13120405

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

اتاقک الکتریکی همراه با سیستم ارتباطژنراتورهای 2600kv و 11kv

31/12/2013 

45 

1% 

  

13120404

عمران و راه سازی

احداث ساختمان اطلاعات در مجتمع نفتی

31/12/2013 

85 

1% 

  

13120403

عمران و راه سازی

عملیات روشنایی مخازن الطوبة

31/12/2013 

85 

1% 

  

13120402

عمران و راه سازی

کنترل تحت تعقیب قرار دادن خودروهای اداره بخش مواد

31/12/2013 

45 

1% 

  

13120401

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تهیه 50 کاروان برای بخش کنترل مناطق نفتی

31/12/2013 

45 

1% 

  

13120400

عمران و راه سازی

گسترش درب ساختمان حراست و اطلاعات منطقه رمیله شمالی

31/12/2013 

65 

1% 

  

13120399

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

نصب مخازن آب GPR با ظرفیت 100 متر مکعب در ساعت همراه با واحد شیرین سازی آب

31/12/2013 

45 

1% 

  

13120398

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه ،نصب و راه اندازی مبدل الکتریکی دیجیتالی برای مناطق مسکونی برجسیه

31/12/2013 

45 

1% 

  

13120397

صنایع شیمیایی، نساجی، پلیمری، چوب، شیشه و کاغذ

تهیه 300 تن پودر ژاول

4/1/2014 

165 

1% 

  

13120396

خدمات عمومی و حرفه ای

حمل و نقل مواد اولیه درون بخش های تولیدی برای کارخانه سیمان نجف اشرف

29/12/201 

125 

1% 

  

13120395

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

اجرای خطوط برق برجهای هوایی 33کیلوولتی از شط العرب برای تغذیه منطقه البعامه

31/12/2013 

 

1% 

  

13120394

نفت، گاز و پتروشیمی

مجهز سازی ، انتقال و نصب شبکه گاز داخلی برای 150 منزل مسکونی در برجسیه

31/12/2013 

45 

1% 

 

13120393

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی 

تهیهو نصب دوربین های بانک های منطقه باب الزبیر

31/12/2013 

45 

1% 

 

13120392

آب و فاضلاب و محیط زیست 

اجرای عملیات مرمت شبکه فاضلاب در منطقه مکینه

31/12/2013 

45 

1% 

 

13120391

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی 

spare part for vibration monitoting system VM600

21/1/2014 

45

1% 

 

13120390

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی 

تهیه و نصب پمپ آتش نشانی

21/12014 

85 

1% 

 

13120389

آب و فاضلاب و محیط زیست 

نصب سیستم آب فشرده برای شبکه الکتریکی

1-May-14

255 

1% 

 

13120388

صنایع حمل و نقل و تجهیزات مربوطه

articulated telescopic loader 

29/12/2013 

85

1% 

بغداد 

13120387

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی 

تهیه و نصب مبدل برای ساختمان شهرداری بغداد

30/12/2013 

170 

1% 

بغداد 

13120386

عمران و راه سازی 

احداث جاده العدیل در منطقه بنی هاشم بامسافت 8کیلومتر

29/12/2013 

85 

1% 

میسان 

13120385

عمران و راه سازی 

اجرای پل ثابت ماشین رو با مسافت 20متر در منطقه کمیت

29/12/2013 

85 

1% 

میسان 

13120384

عمران و راه سازی 

احداث خیابان های روستای ابوبشوت با مسافت 27 کیلومتر

29/12/2013 

130 

1% 

میسان 

13120383

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی 

supplying modern production line of name plate(engraving machine & plotting machine with all) 

26/1/2014 

130

1% 

 

13120382

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی 

supplying cooler control cu7bicle for power transformation factory

27/1/2014 

130

1% 

 

13120381

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات 

supplyin single rectangular paper insul 

21/1/201 

130

1% 

 

13120380

صنایع شیمیایی، نساجی، پلیمری، چوب، شیشه و کاغذ 

پسمانهای عملیات تقطیر cacuum residue

5/1/2014

 

1% 

 

13120379

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی 

Purchase of Drilling Bits and Accessories 

13/12014 

105

1% 

 

13120378

خدمات عمومی و حرفه ای 

اجرای تعدادی خدمات برای منطقه جداسازی گاز

31//12/2013 

105 

1% 

 

13120377

نفت، گاز و پتروشیمی 

Gas Chromatography

19/1/2014 

85

1% 

 

13120376

آب و فاضلاب و محیط زیست 

ساخت کانال چهارگوش برای جاده الزمار

30/12/2013 

170 

1% 

 

13120375

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی 

اجرای دستگاه های شمارنده جریان برای لوله های نفت

29/12/2013 

170 

1% 

کرکوک

13120374

نفت، گاز و پتروشیمی 

اجرای سیستم دفع پسماند نفتی API

3012/2013 

170 

1% 

صلاح الدین 

13120373

نفت، گاز و پتروشیمی 

نصب دستگاه پرس گاز همراه با اتصالات

30/12/2013 

255 

1% 

کرکوک 

13120372

عمران و راه سازی 

ساخت مجتمع مسکونی برای کارمندان شرکت

30/1/2014

5,935 

1% 

 

13120371

عمران و راه سازی 

احداث ساختمان بخش خودروهای سبک در منطقه صنعتی

30/12/2013 

215 

1% 

کرکوک 

13120370

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی 

اتصالات مخازن با ظرفیت 2222متر مکعب در ساعت

29/2/2013 

170 

1% 

کرکوک 

13120369

عمران و راه سازی

ساخت و بازسازی ساختمان های متفرقه برای دانشکده مدیریت و اقتصاد

29/12/2013 

170 

1% 

 

13120368

عمران و راه سازی 

پروژه اجرای عملیات زیربنایی در دانشگاه بابل

16/2/2014 

850 

1% 

 

13120367

عمران و راه سازی 

پروژه ساخت کتابخانه مرکزی در دانشگاه بابل

16/2/2014

640 

1% 

 

13120366

صنایع شیمیایی، نساجی، پلیمری، چوب، شیشه و کاغذ 

تهیه اسید هیدروکلوریک

19/1/2014 

45 

1% 

 

13120365

عمران و راه سازی 

اجرای عملیات گسترش منطقه شماره 840 در منطقه شهرداری الدوره

19/12014 

170 

1% 

بغداد 

13120364

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه کنترل ولو همراه با کلیه لوازم جانبی

19/1/2014 

85 

1% 

 

13120363

عمران و راه سازی 

ساخت طبقه دوم اداره بهداشت منطقه الشعبیه

29/12/2013 

215 

1% 

 

13120362

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی 

تهیه،نصب و راه اندازی ژنراتور برق با قدرت 1500 کیلوولت برای تغذیه مرکز اداره

29/12/2013 

45 

1% 

 

13120361

عمران و راه سازی 

اجرای ساختمان حراست در منطقهسربشاخ

30/12/2013 

85 

1% 

 

13120360

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی 

اجرای سیتم آتش نشانی

191/2014 

85 

1%