مناقصات عراق 2013/12/03

شناسه

گروه مناقصه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

13120075

صنایع حمل و نقل و تجهیزات مربوطه

تهیه 14 خودرو تخلیه با ظرفیت 8000 لیتر

2512/2013

85

1%

13120076

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

اجرای عملیات تکمیلی تهیه تجهیزات مکانیکی و الکتریکی +لوله های انتقالی و اجرای کلیه عملیات شهری

22/12/2013

330

1%

13120077

عمران و راه سازی

اجرای عملیات سنگفرش خیابان های اطراف شرکت همراه با ارای خطوط فاضلاب شرکت

22/12/2013

45

1%

13120078

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه لوازم جانبی برای موتور های اصلی نوع کاتر بلر 3516B

19/12/2013

65

1%

13120079

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه ،تست ، اجرا ونصب ژنراتورهای برق همراه با 5% لوازم جانبی

19/12/213

65

1%

13120080

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه ،نصب و تست سیستم آتش نشانی در بندر ام فلوس

15/12/2013

65

1%

13120081

خدمات عمومی و حرفه ای

بارگیری و تخلیه غلات در سیلو حله

15/12/2013

410

1%

13120082

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه ،نصب و راه اندازی برج های خنک کننده

29/12/2013

85

1%

13120083

عمران و راه سازی

ساخت پارک و شهربازی در منطقه الجهاد

12/12/2013

15

1%

میسان

13120084

عمران و راه سازی

ساخت پارک ساحلی در بخش المیمونه با مساحت 450متر

12/12/2013

85

1%

میسان

13120085

آب و فاضلاب و محیط زیست

اجرای شبکه فاضلاب در منطقه السلام

12/12/2013

205

1%

میسان

13120086

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

بازسازی شبکه برق روستای غزه همراه با رفع شبکه قبلی

15/12/2013

10

1%

میسان

13120087

عمران و راه سازی

ساخت مدرسه 18 کلاسه در منطقه سید جمیل

15/12/2013

165

1%

میسان

13120088

عمران و راه سازی

احداث و آسفالت خیابان های منطقه الفهود

15/12/2013

815

1%

ذی قار

13120089

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

اجرای عملیات تکمیلی برای پروزه بهسازی و گسترش شبکه برق مناطق مسکونی بخش الجبایش

15/12/2013

125

1%

ذی قار

13120090

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه و نصب پمپ های مناطق تالاب ها

15/12/2013

205

1%

ذی قار

13120091

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

اجرای خطوط برق 11 کیلوولتی در استان

15/12/2013

125

1%

ذی قار

13120092

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

بهسازی و گسترش شبکه برق مناطق مسکونی همراه با برق مناطق جدید

15/12/2013

45

1%

ذی قار

13120093

عمران و راه سازی

تخریب و ساخت مجدد مهدکودک نمونه الریاحین

11/12/2013

65

1%

بصره

13120094

عمران و راه سازی

ساخت ورزشگاه 5 گانه در منطقه السلام

11/12/2013

65

1%

بصره

رضازاده

پست بعدی

بازگشایی مرز سومار مندلی با عراق پس از 30 سال

س دسامبر 3 , 2013
Share on Facebook Tweet it Email روزگذشته دولت عراق از تصویب بازگشایی مرز مندلی با ایران خبر دارد. لازم به ذکر است مرز مذکور سی سال است بدلیل جنگ میان ایران و عراق بسته بوده و این بازگشایی به اقتصاد و تجارت شرق استان دیالی جانی دوباره خواهد بخشید .این […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق