مناقصات ۲۰۱۳/۱۱/۲۰

شناسه

گروه مناقصه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

۱۳۱۱۰۴۵۵

عمران و راه سازی

آسفالت خیابان بریده با مسافت ۴٫۵ کیلومتر

۲/۱۲/۲۰۱۳

۱۲۵

۱%

۱۳۱۱۰۴۵۶

عمران و راه سازی

ساخت جدول های درختکاری و جدول های میانی خیابان العوفیه

۲/۱۲/۲۰۱۳

۱۰

۱%

۱۳۱۱۰۴۵۷

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

پروزه های اداره بهداشت میسان

۲/۱۲/۲۰۱۳

۱۰

۱%

۱۳۱۱۰۴۵۸

صنایع شیمیایی، نساجی، پلیمری، چوب، شیشه و کاغذ

agricultural supplies to supply 30000tons of dap fertilliser

2/12/2013

205

1%

13110459

عمران و راه سازی

ساخت طبقه هشتم اداره بهداشت الشعبیه

۲/۱۲/۲۰۱۳

۲۰۵

۱%

۱۳۱۱۰۴۶۰

خدمات عمومی و حرفه ای

اجرای خدمات بیمه پروژه های نفتی

۸/۱۲/۲۰۱۳

۸۵

۱%

۱۳۱۱۰۴۶۱

نفت، گاز و پتروشیمی

Gas Chromatography for total sulfur 26

11/12/2013

85

1%

13110462

عمران و راه سازی

آسفالت جاده های ارتباطی روستاهای السروحج ، الرساله و اللحمدانیه

۳/۱۲/۲۰۱۳

۸۵

۱%

نینوا

۱۳۱۱۰۴۶۳

عمران و راه سازی

آسفالت خیابان اصلی قیاره- شرقاط

۳/۱۲/۲۰۱۳

۸۵

۱%

نینوا

۱۳۱۱۰۴۶۴

عمران و راه سازی

احداث جاده های العرنه، خلیل و السده

۳/۱۲/۲۰۱۳

۲۰

۱%

نینوا

۱۳۱۱۰۴۶۵

عمران و راه سازی

احداث جاده المحلبیه

۳/۱۲/۲۰۱۳

۱۲۵

۱%

نینوا

۱۳۱۱۰۴۶۶

عمران و راه سازی

آسفالت جاده برطله

۳/۱۲/۲۰۱۳

۸۵

۱%

نینوا

۱۳۱۱۰۴۶۷

عمران و راه سازی

آسفالت جاده شیخ ابراهیم

۳/۱۲/۲۰۱۳

۸۵

۱%

نینوا

۱۳۱۱۰۴۶۸

عمران و راه سازی

آسفالت جاده العباسیه

۳/۱۲/۲۰۱۳

۱۲۵

۱%

نینوا

۱۳۱۱۰۴۶۹

عمران و راه سازی

آسفالت جاده صفیه و بازسازی پل المفری

۳/۱۲/۲۰۱۳

۸۵

۱%

نینوا

۱۳۱۱۰۴۷۰

عمران و راه سازی

ساخت مجدد مرقد امام زید

۹/۱۲/۲۰۱۳

۱۶۵

۱%

دیوانیه

۱۳۱۱۰۴۷۱

آب و فاضلاب و محیط زیست

تهیه و تجهیز واحد های پمپاژهای آب

۹/۱۲/۲۰۱۳

۱۶۵

۱%

دیوانیه

 

 

علاقمندان به مشارکت در مناقصات کشور عراق جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل رایزن بازرگانی ایران در عراق به آدرس زیر تماس حاصل نمایند .

rezazadeh@tpo.ir