مناقصات ۲۰۱۳/۰۹/۲۸

شناسه

گروه مناقصه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

۱۳۰۹۰۸۳۶

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

compact wheel loader

30/10/2013

45

1%

13090837

صنایع حمل و نقل و تجهیزات مربوطه

خرید لوازم جانبی برای کامیون های رنو

۲۷/۱۰/۲۰۱۳

۴۵

۱%

۱۳۰۹۰۸۳۸

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تجهیزات الکتریکی

۳۰/۱۰/۲۰۱۳

۱۲۵

۱%

۱۳۰۹۰۸۳۹

نفت، گاز و پتروشیمی

تهیه ،نصب و راه اندازیBOILER 5.5 T/HR

23/10/2013

85

1%

13090840

عمران و راه سازی

بازسازی بخش ورودی شرکت

۲۳/۱۰/۲۰۱۳

۸۵

۱%

۱۳۰۹۰۸۴۱

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه،نصب و راه اندازی سیستم روشنایی خورشیدی solar cell

16/10/2013

165

1%

13090842

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

POWER TRANSFORMERS

22/10/2013

85

1%

13090843

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

خرید لوله در اندازه های مختلف

۱۰/۱۰/۲۰۱۳

۱۲۵

۱%

۱۳۰۹۰۸۴۴

صنایع حمل و نقل و تجهیزات مربوطه

WELL SERVICES TRUCK

13/11/2013

125

1%

13090845

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

DEFFERENT MACHINES AND EQUIPMENT USED FOR MECHANICAL WORKSHOPS

13/11/2013

85

1%

13090846

نفت، گاز و پتروشیمی

Invitation For Prequalification (IFP) FIVE Storage Shades Project

30/10/2013

1%

13090847

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

power transformer with tap changer

28/10/2013

125

1%

13090848

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

دستگاه رادیولوژی با اشعه ایکس ۳۰۰کیلوولتی

۹/۱۰/۲۰۱۳

۸۵

۱%

۱۳۰۹۰۸۴۹

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

دستگاه پانچ گرم

۹/۱۰/۲۰۱۳

۸۵

۱%

۱۳۰۹۰۸۵۰

صنایع حمل و نقل و تجهیزات مربوطه

تهیه خودروی جرثقیل حمل کننده اشخاص

۹/۱۰/۲۰۱۳

۸۵

۱%

۱۳۰۹۰۸۵۱

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

کمپرسور روتاری ۲ تنی و ۴ تنی

۹/۱۰/۲۰۱۳

۸۵

۱%

۱۳۰۹۰۸۵۲

صنایع شیمیایی، نساجی، پلیمری، چوب، شیشه و کاغذ

نمک کلورید سدیم

۹/۱۰/۲۰۱۳

۸۵

۱%

۱۳۰۹۰۸۵۳

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تجهیزات و لوازم جانبی پوششی

۹/۱۰/۲۰۱۳

۸۵

۱%

۱۳۰۹۰۸۵۴

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

ژنراتور برق دیزلی در اندازه و توان های مختلف

۹/۱۰/۲۰۱۳

۸۵

۱%

۱۳۰۹۰۸۵۵

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تجهیزات مکانیکی

۹/۱۰/۲۰۱۳

۸۵

۱%

۱۳۰۹۰۸۵۶

نفت، گاز و پتروشیمی

Complete mechanical for heavy oilmain turbo pump

9/10/2013

85

1%

13090857

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

لوازم جانبی برای دستگاه رادیوگرافی

۹/۱۰/۲۰۱۳

۸۵

۱%

۱۳۰۹۰۸۵۸

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

خرید تجهیزات اندازه گیری جریان،فشار و دما همراه با لوازم جانبی

۲۰/۱۰/۲۰۱۳

۲۰۵

۱%

۱۳۰۹۰۸۵۹

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه کوره بخار برای کارخانه سیمان حمام العلیل

۱۴/۱۰/۲۰۱۳

۴۵

۱%

۱۳۰۹۰۸۶۰

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Steam Boiler

23/10/2013

45

1%

13090861

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه،تست ، اجرا و راه اندازی شبکه الکتریکی برای فیدر ۱۱کیلوولتی

۲۲/۱۰/۲۰۱۳

۱۲۵

۱%

۱۳۰۹۰۸۶۲

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

Technical Specification Air Hardling Unit for Old Power Station Khor AL-Zubair

23/10/2013

330

1%

13090863

عمران و راه سازی

ساخت دو مجتمع مسکونی در شمال دیوانیه

۲۷/۱۰/۲۰۱۳

۴۵

۱%

دیوانیه

۱۳۰۹۰۸۶۴

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

ACTUATORS

22/10/2013

1%

13090865

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

لوازم جانبی برای پمپ های سیستم NOX

8/10/2013

1%

13090866

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تهیه لوازم جانبی کوره

۲۲/۱۰/۲۰۱۳

۱%

۱۳۰۹۰۸۶۷

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

خرید تجهیزات آزمایشگاهی

۱۰/۱۱/۲۰۱۳

۴۵

۱%

۱۳۰۹۰۸۶۸

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

flow divider

5/11/2013

85

1%

13090869

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

covernar power unit tactuator

5/11/2013

45

1%

13090870

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

geared variable speed turbo coupling (voith) spare part

22/10/2013

45

1%

13090871

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

لوازم جانبی برای واحد دیزل الرمادی و الفلوجه

۵/۱۱/۲۰۱۳

۸۵

۱%

۱۳۰۹۰۸۷۲

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

پمپ مکش هوا و گاز برای واحد های ۵و۶

۳/۱۱/۲۰۱۳

۴۵

۱%

۱۳۰۹۰۸۷۳

آب و فاضلاب و محیط زیست

اجرای خطوط انتقالی فاضلاب در منطقه الشنافیه

۲۳/۱۰/۲۰۱۳

۱۶۵

۱%

دیوانیه

۱۳۰۹۰۸۷۴

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

بازسازی شبکه برق منطقه الضباط

۲۳/۱۰/۲۰۱۳

۲۰۵

۱%

دیوانیه

۱۳۰۹۰۸۷۵

آب و فاضلاب و محیط زیست

تهیه و لوله کشی شبکه آب ارتباطی شهر دیوانیه

۲۳/۱۰/۲۰۱۳

۱۶۵

۱%

دیوانیه

۱۳۰۹۰۸۷۶

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

بازسازی شبکه برق منطقه الترابه همراه با بازسازی شبکه برق شهرک المهناویه

۲۸/۱۰/۲۰۱۳

۱۶۵

۱%

دیوانیه

۱۳۰۹۰۸۷۷

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه و نصب شبکه برق مناطق مختلف بخش النهضه

۲۸/۱۰/۲۰۱۳

۱۶۵

۱%

دیوانیه

۱۳۰۹۰۸۷۸

عمران و راه سازی

احداث ساختمان دادگستری بخش الحمزه

۲۸/۱۰/۲۰۱۳

۸۱۵

۱%

دیوانیه

۱۳۰۹۰۸۷۹

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

تهیه،نصب و راه اندازی دستگاه CT scanner , کاتتریزاسیون قلب

۲۷۱۰/۲۰۱۳

۸۱۵

۱%

دیوانیه

۱۳۰۹۰۸۸۰

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

بازسازی شبکه برق منطقه الغدیر

۲۱/۱۰/۲۰۱۳

۴۵

۱%

دیوانیه

۱۳۰۹۰۸۸۱

عمران و راه سازی

احداث بیمارستان ۱۰۰ تخت خواب همراه با بخش اورژانس با تجهیزات متکامل در بخش الغماس

۲۷/۱۰/۲۰۱۳

۸۱۵

۱%

دیوانیه

۱۳۰۹۰۸۸۲

عمران و راه سازی

ساخت سالن برای اداره کل تامین اجتماعی

۲۸/۱۰/۲۰۱۳

۴۵

۱%

دیوانیه

۱۳۰۹۰۸۸۳

عمران و راه سازی

مرمت و آسفالت جاده الغماس به مسافت ۶ کیلومتر

۲۲/۱۰/۲۰۱۳

۴۵

۱%

دیوانیه

۱۳۰۹۰۸۸۴

آب و فاضلاب و محیط زیست

اجرای مخزن آب با ظرفیت ۵۰متر مکعب در ساعت

۲۲/۱۰/۲۰۱۳

۴۵

۱%

دیوانیه

۱۳۰۹۰۸۸۵

عمران و راه سازی

ساخت انبارهای بتنی در سوله البعاج

۲۱/۱۰/۲۰۱۳

۸۵

۱%

نینوا

۱۳۰۹۰۸۸۶

عمران و راه سازی

احداث جاده برای روستاهای العرنه، السعده، الخلیل و ابوراسین

۲۱/۱۰/۲۰۱۳

۱۶۵

۱%

نینوا

۱۳۰۹۰۸۸۷

آب و فاضلاب و محیط زیست

بازسازی پروژه آب القیاره همراه با لوله کشی شبکه آب بخش

۲۱/۱۰/۲۰۱۳

۸۵

۱%

نینوا

۱۳۰۹۰۸۸۸

صنایع حمل و نقل و تجهیزات مربوطه

تهیه خودروهای تخصصی اجرای شبکه مخابرات مناطق المحلبیه،بعشیقه و الشوره

۲۱/۱۰/۲۰۱۳

۴۵

۱%

نینوا

۱۳۰۹۰۸۸۹

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

اجرای عملیات برق رسانی به منطقه القحطانیه

۲۲/۱۰/۲۰۱۳

۱۸۵

۱%

نینوا

۱۳۰۹۰۸۹۰

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه و اجرای تجهیزات گسترش شبکه برق کل استان و بخش های سنجار و تلعفر الحمدانیه، الشیخان ، تلکیف، مخمور

۲۲/۱۰/۲۰۱۳

۲۴۵

۱%

نینوا

۱۳۰۹۰۸۹۱

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه و اجرای تجهیزات گسترش شبکه برق کل استان و بخش های سنجار و تلعفر

۲۲/۱۰/۲۰۱۳

۱۰۵

۱%

نینوا

۱۳۰۹۰۸۹۲

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه و اجرای تجهیزات گسترش شبکه برق کل استان و بخش های الحضر

۲۲/۱۰/۲۰۱۳

۳۳۰

۱%

نینوا

۱۳۰۹۰۸۹۳

عمران و راه سازی

گسترش و بازاسازی اداره کل گمرک منطقه شمالی

۲۲/۱۰/۲۰۱۳

۱۶۵

۱%

نینوا

۱۳۰۹۰۸۹۴

خدمات عمومی و حرفه ای

بارگیری و تخلیه غلات در سیلو کوفه

۲۲/۱۰/۲۰۱۳

۴۱۰

۱%

نجف

۱۳۰۹۰۸۹۵

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

تهیه، نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی

۱۳/۱۰/۲۰۱۳

۴۱۰

۱%

۱۳۰۹۰۸۹۶

آب و فاضلاب و محیط زیست

لوله کشی شبکه آب منطقه الحی

۱۴/۱۰/۲۰۱۳

۱۶۵

۱%

واسط

۱۳۰۹۰۸۹۷

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه ژنراتور بی صدا

۹/۱۰/۲۰۱۳

۴۵

۱%

علاقمندان به مشارکت در مناقصات کشور عراق جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل رایزن بازرگانی ایران در عراق به آدرس زیر تماس حاصل نمایند .

Rezazadeh.e@gmail.com