مناقصات ۲۰۱۳/۰۹/۲۲

شناسه

گروه مناقصه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

۱۳۰۹۰۶۹۷

عمران و راه سازی

احداث پل عابر پیاده روی رودخانه الخماسی در منطقه الحریه

۶/۱۰/۲۰۱۳

۴۵

۱%

نجف

۱۳۰۹۰۶۹۸

عمران و راه سازی

احداث پل عابر پیاده روی رودخانه الهاشمی در منطقه الحیره

۶/۱۰/۲۰۱۳

۴۵

۱%

نجف

۱۳۰۹۰۶۹۹

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تهیه تجهیزات مختلف اداره آب مشخاب

۶/۱۰/۲۰۱۳

۶۵

۱%

نجف

۱۳۰۹۰۷۰۰

آب و فاضلاب و محیط زیست

نصب مخزن آب و لوله کشی خطوط انتقالی جاده الحسین

۶/۱۰/۲۰۱۳

۱۲۵

۱%

نجف

۱۳۰۹۰۷۰۱

عمران و راه سازی

آسفالت جاده ارتباطی بین روستای الحمام و الطلیعه در منطقه الحریه با مسافت ۱۷۵۰

۶/۱۰/۲۰۱۳

۶۵

۱%

نجف

۱۳۰۹۰۷۰۲

عمران و راه سازی

آسفالت جاده آل راجی در منطقه الحیره

۶/۱۰/۲۰۱۳

۶۵

۱%

نجف

۱۳۰۹۰۷۰۳

عمران و راه سازی

آسفالت جاده هور صلیب در منطقه القادسیه

۷/۱۰/۲۰۱۳

۶۵

۱%

نجف

۱۳۰۹۰۷۰۴

عمران و راه سازی

اجرای پوشش شنی بخش شرقی روستای ام یحیی به مسافت ۵ کیلومتر

۷/۱۰/۲۰۱۳

۴۵

۱%

نجف

۱۳۰۹۰۷۰۵

عمران و راه سازی

آسفالت جاده آل علی در منطقه العباسیه

۷/۱۰/۲۰۱۳

۴۵

۱%

نجف

۱۳۰۹۰۷۰۶

عمران و راه سازی

آسفالت جاده الخدیه به مسافت ۸۰۰متر

۷/۱۰/۲۰۱۳

۴۵

۱%

نجف

۱۳۰۹۰۷۰۷

عمران و راه سازی

احداث ساختمان دادگستری الحریه

۷/۱۰/۲۰۱۳

۱۲۵

۱%

نجف

۱۳۰۹۰۷۰۸

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

تهیه تجهیزات صندلی دندانپزشکی همراه با لوازم جانبی

۳/۱۰/۲۰۱۳

۴۵

۱%

۱۳۰۹۰۷۰۹

عمران و راه سازی

ساخت مسجد و حسینیه الجیزانی

۲۲/۱۰/۲۰۱۳

۴۵

۱%

۱۳۰۹۰۷۱۰

آب و فاضلاب و محیط زیست

supply 200 mechanical rice transplanters (driving) with accessories

23/10/2013

205

1%

13090711

آب و فاضلاب و محیط زیست

تکمیل پروژه بازسازی شبکه برق همراه با اجرای شبکه فاضلاب +اجرای شبکه برق و اجرای شبکه الکتریکی نوری +گسترش و آسفالت خیابان های مختلف منطقه الضباط

۷/۱۰/۲۰۱۳

۱۶۵

۱%

۱۳۰۹۰۷۱۲

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

diferentmachines and equipment used for mechanical workshops

13/11/2013

85

1%

13090713

خدمات عمومی و حرفه ای

provision of insurance services under construction all risk insurance master policy and general cooperation agreement

21/10/2013

1%

13090714

نفت، گاز و پتروشیمی

supply of control valve and provision of related services for west quarna field

23/10/2013

1%

13090715

خدمات عمومی و حرفه ای

provision of insurance services under energy insurance master policy

21/10/2013

1%

13090716

عمران و راه سازی

ساخت مدرسه ۶ کلاسه در منطقه المزارع

۸/۱۰/۲۰۱۳

۶۵

۱%

نجف

۱۳۰۹۰۷۱۷

عمران و راه سازی

بازسازی و گسترش خوابگاههای شهرک دانشگاهی

۱۴/۱۰/۲۰۱۳

۸۵

۱%

کربلا

 

علاقمندان به مشارکت در مناقصات کشور عراق جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل رایزن بازرگانی ایران در عراق به آدرس زیر تماس حاصل نمایند .

Rezazadeh.e@gmail.com