i.iran@iran.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست بعدی

شرح نظام آموزشی هند

ی نوامبر 7 , 2021
Share on Facebook Tweet it Email ساختار نظام آموزشی به موجب قانون اساسی هند مصوب سال 1950 میلادي، ساختار نظام آموزشی هند به صورت(2+3+10) به تصویب رسید. ده سال اول براي آموزشهاي عمومی و مشترك، 2 سال براي مرحله دوم دبیرستان یعنی رشته هاي علمی، علوم انسانی – بازرگانی و […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق