مناقصه عراق ۲۰۱۳/۰۹/۲۱

شناسه

گروه مناقصه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

۱۳۰۹۰۶۴۴

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

(ACTIVATED CARBON-FILTERS FILLING BED

20/10/2013

125

1%

13090645

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه تجهیزات Grounding برای ۳ مخزن الشعبیه

۲/۱۰/۲۰۱۳

۱۲۵

۱%

۱۳۰۹۰۶۴۶

عمران و راه سازی

گسترش ساختمان بخش مهندسی منطقه ک/۱

۲/۱۰/۲۰۱۳

۸۵

۱%

۱۳۰۹۰۶۴۷

عمران و راه سازی

احداث سقف مخزن سیلندر های کلری و بخش حراست مخازن

۲/۱۰/۲۰۱۳

۱۶۵

۱%

۱۳۰۹۰۶۴۸

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیهBulldozer 440 HP

8/10/2013

165

1%

13090649

صنایع شیمیایی، نساجی، پلیمری، چوب، شیشه و کاغذ

مواد شیمیایی برای مواد حفاری

۱۵/۱۰/۲۰۱۳

۱%

۱۳۰۹۰۶۵۰

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

SPARE PARTS FOR AUTOMATIC TELEPHONE EXCHANGE SYSTEM (SIEMENS-HIPATH 4000V2)

15/10/2013

1%

13090651

صنایع حمل و نقل و تجهیزات مربوطه

yacht not less than 20m with fly bridge

15/10/2013

1%

13090652

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

پروژه تهیه، اجرای ،تست وراه اندازی خطوط فیدر ۱۱کیلوولتی در منطقه مسکونی المصافی

۱۴/۱۰/۲۰۱۳

۸۵

۱%

۱۳۰۹۰۶۵۳

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

اجرای خدمات برق رسانی به پالایشگاه شمال دو واحد ۲و۳

۱۴/۱۰/۲۰۱۳

۸۵

۱%

۱۳۰۹۰۶۵۴

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Gas flow meter

06/10/2013

1%

13090655

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Wellhead automatic safety valve

06/10/2013

1%

13090656

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Breather valve for fixed roof oil flow tank

06/10/2013

1%

13090657

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

اجرای عملیات برق رسانی و روسنایی کارخانه بطری

۰۸/۱۰/۲۰۱۳

۸۵

۱%

۱۳۰۹۰۶۵۸

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

مجهزسازی دو واحد تولید انرژی الکتریکی با ظرفیت ۱٫۵ MW

30/09/2013

205

1%

13090659

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Invitation For Prequalification (IFP) For Basrah Refinery Upgrading Project (1)

4/11/2013

1%

13090660

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Heavy Duty Centrifugal Pump, DrivenBy Electrical Motor ,QTY:TWO,LiquidWater Water Temp. : 25C°,Capacity : 300 m³ / h

13/10/2013

1%

13090661

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

تهیه ، نصب و راه اندازی دستگاه CT scan

7/10/2013

85

1%

بصره

۱۳۰۹۰۶۶۲

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

تهیه ،نصب ، راه اندازی و سرویس دستگاههای جراحی قلب و عروق

۸/۱۰/۲۰۱۳

۸۵

۱%

۱۳۰۹۰۶۶۳

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه فیلتر های هوا

۳/۱۰/۲۰۱۳

۱%

۱۳۰۹۰۶۶۴

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تجهیزات شبکه ۴۰۰ کیلوولتی

۳/۱۰/۲۰۱۳

۱%

۱۳۰۹۰۶۶۵

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه، و تعویض لوله های کوره

۲۷/۱۰/۲۰۱۳

۴۵

۱%

۱۳۰۹۰۶۶۶

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه،تست ، اجرا و راه اندازی فیدر ۳۳کیلوولتی با مسافت ۳٫۲۲۵ کیلومتر

۹/۱۰/۲۰۱۳

۸۵

۱%

۱۳۰۹۰۶۶۷

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

کلیه عملیات طراحی و اجرای فیدر ۳۳ کیلوولتی

۱۰/۱۰/۲۰۱۳

۱۲۵

۱%

۱۳۰۹۰۶۶۸

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه ،تست ، اجرا و راه اندازی فیدر های ۱۱کیلوولتی

۷/۱۰/۲۰۱۳

۴۵

۱%

۱۳۰۹۰۶۶۹

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

فیلتر

۸/۱۰/۲۰۱۳

۴۵

۱%

۱۳۰۹۰۶۷۰

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه دستگاههای بیسیم

۶/۱۰/۲۰۱۳

۲۰۵

۱%

۱۳۰۹۰۶۷۱

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

فیلتر های هوای توربین برای واحدهای F-B6

27/9/2013

1%

13090672

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه سوپاپ های دستی در اندازه های مختلف

۱/۱۰/۲۰۱۳

۱%

۱۳۰۹۰۶۷۳

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

بازسازی شبکه برق هوایی منطقه الطارق

۸/۱۰/۲۰۱۳

۱%

۱۳۰۹۰۶۷۴

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

Spare Parte for Shuiba Power Plant

23/10/2013

330

1%

13090675

عمران و راه سازی

احداث پل عابر پیاده شرقی به مسافت ۳۵ متر در منطقه العزیز

۲/۱۰/۲۰۱۳

۸۵

۱%

میسان

۱۳۰۹۰۶۷۶

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

بازسازی شبکه برق بیت عوفی

۲/۱۰/۲۰۱۳

۸۵

۱%

میسان

۱۳۰۹۰۶۷۷

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

بازسازی شبکه برق روستاهای شرقی

۲/۱۰/۲۰۱۳

۲۰۵

۱%

میسان

۱۳۰۹۰۶۷۸

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

بازسازی شبکه برق منطقه الحجاج

۲/۱۰/۲۰۱۳

۸۵

۱%

میسان

۱۳۰۹۰۶۷۹

عمران و راه سازی

اجرای عملیات تکمیلی خیابان های ورودی العماره

۶/۱۰/۲۰۱۳

۸۵

۱%

میسان

۱۳۰۹۰۶۸۰

عمران و راه سازی

احداث پل ماشین رو۶۰ متر در بخشکحلاء

۶/۱۰/۲۰۱۳

۱۲۵

۱%

میسان

۱۳۰۹۰۶۸۱

عمران و راه سازی

احداث و آسفالت جاده های روستاهای منطقه الربیعه

۱۲/۱۰/۲۰۱۳

۲۴۵

۱%

نینوا

۱۳۰۹۰۶۸۲

عمران و راه سازی

احداث و آسفالت جاده های روستاهای منطقه حمام العلیل

۹/۱۰/۲۰۱۳

۸۵

۱%

نینوا

۱۳۰۹۰۶۸۳

عمران و راه سازی

احداث و آسفالت جاده های روستاهای منطقه الشوره

۹/۱۰/۲۰۱۳

۲۴۵

۱%

نینوا

۱۳۰۹۰۶۸۴

عمران و راه سازی

احداث و آسفالت جاده های روستاهای منطقه تلعفر

۱۲/۱۰/۲۰۱۳

۲۴۵

۱%

نینوا

۱۳۰۹۰۶۸۵

عمران و راه سازی

احداث و آسفالت جاده های روستاهای منطقه زمار

۱۲/۱۰/۲۰۱۳

۱۶۵

۱%

نینوا

۱۳۰۹۰۶۸۶

عمران و راه سازی

پوشش جاده های بخش الحضر

۱۲/۱۰/۲۰۱۳

۸۵

۱%

نینوا

۱۳۰۹۰۶۸۷

عمران و راه سازی

احداث و آسفالت جاده های روستاهای منطقه تلعفر

۱۰/۱۰/۲۰۱۳

۱۶۵

۱%

نینوا

۱۳۰۹۰۶۸۸

عمران و راه سازی

احداث و آسفالت جاده های روستاهای منطقه تل عبطه

۱۰/۱۰/۲۰۱۳

۱۶۵

۱%

نینوا

۱۳۰۹۰۶۸۹

عمران و راه سازی

احداث و آسفالت جاده های روستاهای منطقه الحمدانیه همراه با احداث پل

۱۰/۱۰/۲۰۱۳

۲۴۵

۱%

نینوا

۱۳۰۹۰۶۹۰

عمران و راه سازی

عملیات خاکبرداری و پوشش جاده های منطقه المحلبیه

۸/۱۰/۲۰۱۳

۲۴۵

۱%

نینوا

۱۳۰۹۰۶۹۱

عمران و راه سازی

احداث و آسفالت جاده های روستاهای منطقه الفایده همراه با احداث پل

۸/۱۰/۲۰۱۳

۲۴۵

۱%

نینوا

۱۳۰۹۰۶۹۲

عمران و راه سازی

احداث و آسفالت جاده های روستاهای الشیخان

۸/۱۰/۲۰۱۳

۲۴۵

۱%

نینوا

۱۳۰۹۰۶۹۳

عمران و راه سازی

احداث جاده های منطقه تلعفر

۹/۱۰/۲۰۱۳

۲۰۵

۱%

نینوا

۱۳۰۹۰۶۹۴

عمران و راه سازی

گسترش ۱۰ منطقه فضای سبز بخش موصل

۶/۱۰/۲۰۱۳

۴۹۰

۱%

نینوا

۱۳۰۹۰۶۹۵

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

wax

8/10/2013

1%

13090696

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

medical appliance

7/10/2013

1%

علاقمندان به مشارکت در مناقصات کشور عراق جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل رایزن بازرگانی ایران در عراق به آدرس زیر تماس حاصل نمایند .

Rezazadeh.e@gmail.com