مصوبات هیات وزیران عراق و محدودیتهای اقلیم کردستان پس از همه پرسی

هیات وزیران عراق روز سه شنبه ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷ به ریاست نخست وزیر دکتر حیدر العبادی جلسه عادی خود را برگزار کرد.

تصمیمات زیر در این جلسه اتخاذ شد:

  1. توقف پروازها از کشورهای دیگر به فرودگاه های اربیل و سلیمانیه و بالعکس، تا زمان کنترل و نظارت کامل سازمان گذرگاه های مرزی و سازمان هواپیمایی کشوری بر این فرودگاه ها و حضور نمایندگان مقامات فدرال در دو فرودگاه مذکور
  2. تسلط کامل بر تمامی گذرگاه های منتهی به اقلیم کردستان توسط دولت مرکزی
  3. بسته شدن تمام گذرگاه های مرزی غیر رسمی میان اقلیم کردستان و کشورهای همسایه

این مصوبه از تاریخ صدور آن لازم الاجراست، به جز پاراگراف ۱ که در روز جمعه ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷ در ساعت ۱۸:۰۰ اجرایی خواهد گردید

 

مواد ذیل نیز در این جلسه مصوب شد:

تامین مالی برای تکمیل پروژه های استان بغداد که کمتر از ۸۰ درصد پیشرفت داشته اند

دریافت وام از کشور آلمان برای امور مطالعات انرژی و شبکه برق عراق جهت اجراء توسط شرکت زیمنس.

تفویض اخیتار به وزیر نفت عراق جهت مذاکره با طرف کویتی برای فروش گاز همراه با نفت خام

منبع: سایت نخست وزیر عراق                                       http://www.pmo.iq