بررسی مزایا، تضمین ها، معافیت ها و استثناهای قانون سرمایه گذاری عراق در کمیسیون صنعت اتاق | اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق

جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق عصر (دوشنبه) ششم شهریور ماه سال جاری با حضور مهندس ابراهیم محمد رضازاده-دبیر میز عراق سازمان توسعه تجارت ایران و اعضای این کمیسیون در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. دبیر میز عراق سازمان توسعه تجارت ایران در این نشست گزارشی مبسوط در خصوص برنامه توسعه مسکن، کشاورزی و صنعت عراق ارائه همچنین مزایا، تضمین ها، معافیت ها و استثناهای قانون سرمایه گذاری عراق را تشریح کرد. بررسی قوانین بیمه و بانکی عراق توسط خانم شعبانی-رئیس کمیسیون صنعت و معدن و ارائه راهکار های تسهیل تجارت با کشور عراق توسط مهندس رضازاده از دیگر موضوعات مطرح در این نشست بود.

منبع: بررسی مزایا، تضمین ها، معافیت ها و استثناهای قانون سرمایه گذاری عراق در کمیسیون صنعت اتاق | اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق