ملاقات وزیر بازرگانی عربستان با وزارء و تجار عراقی

ksa

وزیر بازرگانی عربستان سعودی در سفر به بغداد با ملاقات با وزیر بازرگانی دکتر سلمان الجمیلی و وزیر صنایع و معادن مهندس محمد شیاع السودانی در روز سه شنبه ۲۲ آگوست با تجار بزرگ عراق ملاقات کرد. هیئت بازرگانان عراقی به ریاست دکتر ماجد الساعدی، رئیس شورای بازرگانی عراق در اردن، وزیر بازرگانی عربستان سعودی و هیئت همراه خود در بغداد برای بحث در مورد آینده روابط تجاری و راه های افزایش سرعت بازگشت تجارت و سرمایه گذاری بین عراق و عربستان سعودی مذاکره نمودند