رونق خرید و فروش در بازار فلوجه عراق


طبق اعلام سایت خبری المعلومه با توجه به بازگشت آواره ها به فلوجه و برقراری امنیت، خرید و فروش در این استان در سه سال اخیر بی سابقه اعلام شده . همچنین باز شدن فروشگاه های مصالح ساختمانی و مواد غذایی و استقبال مردم از عوامل رونق بازار می باشد .