آنهایی که از آمدن به عراق میترسند از خانه خارج نشوند، خطر مردن در خیابانهای ایران دو برابر عراق است

بزرگترین مانع توسعه صادرات ایران به عراق ترس شرکتهای ایرانی از حضور مستقیم در عراق است. اخبار وحشتناکی که صدا و سیمای ما از عراق منتشر میکند نیز مزید بر علت شده است

در حالی که تعداد کشته های تصادفات ما به مراتب بیشتر از کشته های عراق است و سالانه حدود ۱۹ هزار نفر در حوادث رانندگی در راه‌های کشور جان خود را از دست می هند و بیش از ۳۰۰ هزار نفر مصدوم می‌شوند

بنده آمار کشته های عراق را از نمایندگی سازمان ملل در عراق و آمار کشته های تصادفات ایران را از سایت پزشکی قانونی دریافت کرده ام. نمودار آنرا ترسیم کرده ام و برای اطلاع در اختیار قرار میدهم

اگر نگاهی به این آمار بیندازیم متقاعد می شویم خطر بیرون آمدن از خانه در ایران بیشتر از خطر زندگی در عراق است

سال

کشته شدگان ترور عراق

کشته شدگان تصادف جاده ای ایران

۱۳۹۴

۸۰۶۴

۱۶۵۸۴

۱۳۹۳

۸۹۲۸

۱۶۸۷۲

۱۳۹۲

۷۲۳۲

۱۷۹۹۴

۱۳۹۱

۴۵۷۱

۱۹۰۸۹

۱۳۹۰

۳۷۷۷

۲۰۰۶۸

۱۳۸۸

۱۰۲۵۶

۲۲۹۷۴

۱۳۸۷

۱۵۰۰۰

۲۳۳۶۲

۱۳۸۶

۱۵۰۰۰

۲۲۹۱۸

۱۳۸۵

۲۲۰۰۰

۲۷۵۶۷

۱۳۸۴

۱۷۰۰۰

۲۷۷۵۵


با وجودی که خطر زندگی در همه استان های عراق یکسان نیست و ده استان امنیت مناسبی برقرار است و حتی یادشان نیست آخرین بار چه تاریخی انفجار داشته اند، با این حال صادر کنندگان ما حضور در عراق را وحشتناک تر از رانندگی در ایران میدانند