کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۵

کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۵

  

 

مقررات صادرات و واردات

  

 

قسمت اول

حیوانات زنده، محصولات حیوانی

 

قسمت دوم

محصولات نباتی

 

قسمت سوم

چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی، فرآورده های …

  

 

قسمت چهارم

محصولات صنایع غذایی، نوشابه ها، آبگون های الکلی و …

 

قسمت پنجم

محصولات معدنی

 

قسمت ششم

محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن

 

قسمت هفتم 

مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد، کائوچو و اشیاء …

 

قسمت هشتم

پوست خام، چرم، پوست های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد، اشیاء

 

قسمت نهم

چوب و اشیاء چوبی، زغال چوب، چوب پنبه و اشیاء چوب پنبه ای، …

 

قسمت دهم

خمیرچوب یا سایر مواد الیافی سلولزی، کاغذ یا مقوا برای بازیافت

 

قسمت یازدهم

مواد نسجی و مصنوعات از این مواد

 

قسمت دوازدهم

کفش، کلاه، چترآفتابی، عصا، عصای صندلی شو، شلاق و تازیانه، …

 

قسمت سیزدهم

مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز (Asbestos)، میکا ,…

 

قسمت چهاردهم

مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ های گرانبها یا نیمه گرانبها، فلزات …

 

قسمت پانزدهم

فلزات معمولی و مصنوعات آنها

  

قسمت شانزدهم

ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی، اجزاء و قطعات آنها و …

 

قسمت هفدهم

وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی و تجهیزات ترابری مربوط به آنها

 

قسمت هجدهم

آلات و دستگاههای اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل،…

 

قسمت نوزدهم

اسلحه و مهمات، اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

 

قسمت بیستم

کالاها و مصنوعات گوناگون

 

قسمت بیست و یکم

اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه

 
 

  

ضمائم شماره ۱-۶  

  

 

۱- مواد شیمیایی بکار رفته در ساخت سلاح های شیمیایی

 

۲- مواد شیمیایی مخرب لایه اوزون

 

۳- مطابقت پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل و کدسیستم هماهنگ شده سازمان گمرک بین الملل

 

۴- مواد شیمیایی آیین نامه کار اعلام رضایت قبلی ( کنوانسیوم روتردام)

 

۵- مواد و تبصره های قانونی مرتبط با اجرای استانداردهای ملی برای واردات

 

۶- فهرست مواد و داروهای تحت کنترل تحت مراقبت هیات بین المللی کنترل مواد مخدر (INCB)

  

ضمائم شماره ۷-۸   

  

 

۱- فهرست کشورهای دارای تعرفه ترجیحی با ایران

  

 

۲- کالاهای مشمول معافیت منطبق با قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس کدینگ (HS)

 

 
 

علاقمندان جهت تهیه کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۵می توانند به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی به نشانی زیر مراجعه نمایند.

 تهران- خیابان کارگر شمالی- رو به روی پارک لاله

 
 

 
 

مشخصات تماس :  دفتر مقررات صادرات و واردات                تلفن : ۱۷-۲۲۶۶۴۰۱۶                 نمابر: ۲۲۶۶۴۰۱۸

http://farsi.tpo.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=6480